GET STARTED

0$

תודה ניצור איתך קשר בהקדם

בחר

ללא דשים

עם דשים

תוספת כנפיים לעטיפה מקופלות
לפנים הספר

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

בחר מוצר

ספר הדבקה חמה (פוני)

ספר כריכה קשה

חוברות סיכות מחברת

חוברת ספירלה מתכת

פליירים

פולדרים

עבודות שונות ללא כריכה

אריזות

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

ספר כריכה קשה

עם ג'קט

עטיפה דקה שעוטפת את הכריכה
הקשה ומוחזקת בעזרת קיפול דשים

ללא ג'קט

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

סוג עטיפה לכריכה קשה

תדביק + למינציה

ציפוי הכריכה בהדפסה
בד"כ צבעונית עם למינציה

סקאי

ציפוי הכריכה בחומר דמוי עור

PU

ציפוי הכריכה בחומר דמוי עור רך

עור

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

נייר עטיפה

כרומו 225ג'

כרומו 250ג'

כרומו 300ג'

בריסטול אמריקאי 300ג'

בריסטול אמריקאי 240ג'

נטול עץ 180ג'

נטול עץ 250ג'

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

צבעים פנים

פנטון

צבע לא שחור נבחר מקטלוג
צבעי דפוס שנקרא פנטון

צבעים 2

4 צבעים (פרוצס)

שיטת הדפסה בה משתמשים ב 4 צבעים
כדי לקבל הדפסה צבעונית מלאה

שחור

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

צבעים עטיפה

שחור

פנטון

צבע לא שחור נבחר מקטלוג
צבעי דפוס שנקרא פנטון

2 צבעים

4 צבעים (פרוצס)

שיטת הדפסה בה משתמשים ב 4 צבעים
כדי לקבל הדפסה צבעונית מלאה

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

נייר פנים

נטול עץ 70ג'

נטול עץ 80ג'

נטול עץ 90ג'

כרומו 80ג'

כרומו 90ג'

כרומו 105ג'

כרומו 115ג'

כרומו 130ג'

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

גימורים פנים

לכה ורניש

ציפוי לכה על ההדפסה לשמירה
על הצבע ומניעת מריחת צבע
כאשר יש עומס צבע בהדפסה

שטנץ

פעולה של חיתוך הנייר ליצירת
אפקטים גרפיים או קיפולים מיוחדים

ללא גימורים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

מספר צדדים עטיפה

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

גימורים עטיפה

למינציה מט

ציפוי ניילון שקוף מט
לצורך שמירה על המוצר

למינציה מבריקה

ציפוי ניילון שקוף מבריק
לצורך שמירה על המוצר

UV סלקטיוי

אפקט לכה מבריקה בחלקים
נבחרים על המוצר

הטבעה (פוייל)

אפקט מתכתי בגוונים שונים
שנוצר ע"י גלופה, רדיד מתכתי
ולחיצה עם חום

הבלטה

אפקט בולט על הנייר שנוצר
ע"י גלופה ולחץ

שטנץ

פעולה של חיתוך הנייר ליצירת
אפקטים גרפיים או קיפולים מיוחדים

ללא גימורים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

גימורים עטיפה

הטבעה (פוייל)

אפקט מתכתי בגוונים שונים
שנוצר ע"י גלופה, רדיד מתכתי
ולחיצה עם חום

הבלטה

אפקט בולט על הנייר שנוצר
ע"י גלופה ולחץ

ללא גימורים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

צבעים פנים

שחור

פנטון

צבע לא שחור נבחר מקטלוג
צבעי דפוס שנקרא פנטון

2 צבעים

4 צבעים (פרוצס)

שיטת הדפסה בה משתמשים ב 4 צבעים
כדי לקבל הדפסה צבעונית מלאה

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

נייר פנים

נטול עץ 70ג'

נטול עץ 80ג'

נטול עץ 90ג'

כרומו 80ג'

כרומו 90ג'

כרומו 105ג'

כרומו 115ג'

כרומו 130ג'

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

גימורים פנים

לכה ורניש

ציפוי לכה על ההדפסה לשמירה
על הצבע ומניעת מריחת צבע
כאשר יש עומס צבע בהדפסה

שטנץ

פעולה של חיתוך הנייר ליצירת
אפקטים גרפיים או קיפולים מיוחדים

ללא גימורים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

גימורים

למינציה מט

למינציה מבריקה

UV סלקטיוי

הטבעה (פוייל)

הבלטה

שטנץ

לכה ורניש

ללא גימורים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

קיפול

פרלל

אקורדאון

פרלל + קרוס

אקורדאון + קרוס

ללא קיפול

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

צבעים

שחור

פנטון

2 צבעים

4 צבעים (פרוצס)

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

נייר פנים

נטול עץ 70ג'

נטול עץ 80ג'

נטול עץ 90ג'

כרומו 80ג'

כרומו 90ג'

כרומו 105ג'

כרומו 115ג'

כרומו 130ג'

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

בחר

חוברות סיכות מחברת עם עטיפה

חוברות סיכות מחברת ללא עטיפה

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

מספר צדדים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

מספר צדדים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

צבעים

שחור

פנטון

2 צבעים

4 צבעים (פרוצס)

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

נייר פנים

כרומו 250ג'

כרומו 300ג'

בריסטול אמריקאי 300ג'

בריסטול אמריקאי 240ג'

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

גימורים

למינציה מט

למינציה מבריקה

UV סלקטיוי

הטבעה (פוייל)

הבלטה

לכה ורניש

ללא גימורים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

צבעים

שחור

פנטון

2 צבעים

4 צבעים (פרוצס)

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

נייר פנים

דופלקס גב אפור 250 ג

דופלקס גב אפור 300 ג

דופלקס גב אפור 350 ג

דופלקס גב לבן 250 ג

דופלקס גב לבן 300 ג

דופלקס גב לבן 350 ג

בריסטול אמריקאי 300ג'

בריסטול אמריקאי 240ג'

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

גימורים

למינציה מט

למינציה מבריקה

UV סלקטיוי

הטבעה (פוייל)

הבלטה

שטנץ

לכה ורניש

ללא גימורים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

צבעים

שחור

פנטון

2 צבעים

4 צבעים (פרוצס)

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

נייר פנים

נטול עץ 70ג'

נטול עץ 80ג'

נטול עץ 90ג'

כרומו 80ג'

כרומו 90ג'

כרומו 105ג'

כרומו 115ג'

כרומו 130ג'

כרומו 170ג'

כרומו 225ג'

כרומו 250ג'

כרומו 300ג'

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

גימורים

לכה ורניש

שטנץ

ללא גימורים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

מספר קיפולים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

צבעים פנים

שחור

פנטון

צבע לא שחור נבחר מקטלוג
צבעי דפוס שנקרא פנטון

2 צבעים

4 צבעים (פרוצס)

שיטת הדפסה בה משתמשים ב 4 צבעים
כדי לקבל הדפסה צבעונית מלאה

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

נייר פנים

נטול עץ 70ג'

נטול עץ 80ג'

נטול עץ 90ג'

כרומו 80ג'

כרומו 90ג'

כרומו 105ג'

כרומו 115ג'

כרומו 130ג'

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

גימורים פנים

לכה ורניש

ציפוי לכה על ההדפסה לשמירה
על הצבע ומניעת מריחת צבע
כאשר יש עומס צבע בהדפסה

שטנץ

פעולה של חיתוך הנייר ליצירת
אפקטים גרפיים או קיפולים מיוחדים

ללא גימורים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

צבעים עטיפה

שחור

פנטון

צבע לא שחור נבחר מקטלוג
צבעי דפוס שנקרא פנטון

2 צבעים

4 צבעים (פרוצס)

שיטת הדפסה בה משתמשים ב 4 צבעים
כדי לקבל הדפסה צבעונית מלאה

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

הזן מידות

mm

mm

mm

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

גימורים עטיפה

למינציה מט

ציפוי ניילון שקוף מט
לצורך שמירה על המוצר

למינציה מבריקה

ציפוי ניילון שקוף מבריק
לצורך שמירה על המוצר

UV סלקטיוי

אפקט לכה מבריקה בחלקים
נבחרים על המוצר

הטבעה (פוייל)

אפקט מתכתי בגוונים שונים
שנוצר ע"י גלופה, רדיד מתכתי
ולחיצה עם חום

הבלטה

אפקט בולט על הנייר שנוצר
ע"י גלופה ולחץ

שטנץ

פעולה של חיתוך הנייר ליצירת
אפקטים גרפיים או קיפולים מיוחדים

ללא גימורים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

צבעים

שחור

פנטון

2 צבעים

4 צבעים (פרוצס)

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

נייר פנים

נטול עץ 70ג'

נטול עץ 80ג'

נטול עץ 90ג'

כרומו 80ג'

כרומו 90ג'

כרומו 105ג'

כרומו 115ג'

כרומו 130ג'

כרומו 225ג'

כרומו 250ג'

כרומו 300ג'

בריסטול אמריקאי 300ג'

בריסטול אמריקאי 240ג'

נטול עץ 180ג'

נטול עץ 250ג'

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

קיפול

פרלל

אקורדאון

פרלל + קרוס

אקורדאון + קרוס

ללא

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

גימורים

למינציה מט

למינציה מבריקה

UV סלקטיוי

הטבעה (פוייל)

הבלטה

שטנץ

לכה ורניש

ללא גימורים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

מספר צדדים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

כמות נדרשת

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

כמות נדרשת

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

כמות נדרשת

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

כמות נדרשת

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

כמות נדרשת

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

כמות נדרשת

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

כמות נדרשת

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

כמות נדרשת

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

בחר גודל

A4

A5

חצי שמינית

גודל 165X235מ"מ

אחר

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

בחר גודל

A4

A5

חצי שמינית

גודל 165X235

אחר

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

בחר גודל

A4

A5

חצי שמינית

גודל 165X235

אחר

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

בחר גודל

לגודל A4

לגודל A5

אחר

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

בחר גודל

A4

A5

חצי שמינית

אחר

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

בחר גודל

גודל

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

אחר

mm

mm

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

אחר

mm

mm

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

אחר

mm

mm

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

בחר גודל

A4

A5

חצי שמינית

אחר

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

אחר

mm

mm

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

אחר

mm

mm

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

אחר

mm

mm

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

בחר כיוון כריכה

רגיל

אלבומי

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

בחר כיוון כריכה

רגיל

אלבומי

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

בחר כיוון כריכה

רגיל

אלבומי

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

בחר כיוון כריכה

רגיל

אלבומי

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

מספר עמדים פנים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

מספר עמודים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

מספר עמדים

מספר עמדים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

מספר עמדים פנים

יש צורך לבחור פריט כדי לעבור לשלב הבא

לשלב הבא

סיכום הבקשה

מפרט

תאורפרוטכמותPrice
Discount :
Total :

שלח בקשה

Call Now Button לקבלת הצעת מחיר